Yeni Bulanık Sinir Ağı Tabanlı Çoklu Volterra Sistem Modeli


ZORLU H., ÖZER Ş.

4 Th International Advanced Technologies Symposium, pp.92-95, 2005 (Peer-Reviewed Journal)