Recording Methods Used in Government Accounting, Differences Between Government Accounting and Private Sector Accounting, and Regulations Guiding Government Accounting Practices


Yakupçebioğlu N. S., Arslan S. (Editor)

in: Accounting Debates in Practice and Theory, Doç. Dr. Seçkin Arslan, Editor, Yaz Yayınları, Afyonkarahisar, pp.71-100, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Yaz Yayınları
  • City: Afyonkarahisar
  • Page Numbers: pp.71-100
  • Editors: Doç. Dr. Seçkin Arslan, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Devlet muhasebesi, devletlerin gerçekleştirdikleri faaliyetler ile bu faaliyetlerin nedenlerini, sonuçlarını ve devlet bütçeleriyle olan ilişkilerini para ile ifade etmek suretiyle ortaya koyarak yararlı, zamanında ve karşılaştırılabilir finansal bilgiler üreten bir muhasebe sistemidir. Devlet muhasebe sistemi sayesinde gerek idari açıdan gerekse siyasi açıdan ilgili kurumların alacakları kararlara ışık tutan finansal veriler toplanmakta ve bu veriler işlenerek yararlı finansal bilgilere dönüşmektedir. Bu sayede ise Devletin varlık ve kaynakları izlenebilmekte, gerçekleşen faaliyetlerin bütçe hedefleri ile mutabakatı sağlanabilmekte ve faaliyet sonuçlarına ilişkin imkân sağlanmaktadır.

Bu çalışmada devlet muhasebesi sisteminde gerçekleşen finansal işlemlere ilişkin kayıt yöntemleri, kamu ile özel sektör arasındaki muhasebeleştirme bakış açısındaki farklılıklar ile dünyada ve ülkemizde devlet muhasebesi uygulamalarına yön veren düzenlemelere yer verilmiştir.