ÖZEL EĞITIM ÖĞRETMENLERININ ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARININ ETKILILIĞINE YÖNELIK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ̇ / DETERMINATION OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS’ OPINIONS on EFFECTIVENESS of the TEACHERS COUNSIL MEETINGS


Çıkılı Y., Deniz S., Kurt E.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.52, no.1, pp.325-333, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 52 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.9761/jasss3586
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science Studies
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.325-333
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Bu araştırmada özel eğitim öğretmenlerinin öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğine yönelik görüşleri belirlenmiştir. Araştırmada veriler nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Görüşme formunun hazırlanması için alan yazın ve Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatı incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucu görüşme soru havuzu oluşturulmuştur. Görüşme soruları ile ilgili üç uzmanın görüşü alınmış ve ön uygulamaya yer verilmiştir. Uzman görüşü ve ön uygulama sonucunda görüşme formuna son şekli verilmiştir. Görüşmeye özel eğitim mesleki eğitim merkezi ve özel eğitim iş uygulama merkezinde görev yapan ve görüşmeyi kabul eden 24 öğretmen katılmıştır. Görüşme öğretmenlerin uygun olduğu zaman dilimlerinde görev yaptıkları okullarda gerçekleştirilmiştir. Görüşme formundan elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilen analizi sonucu öğretmenlerin toplantı konusunda bilgilendirildiği, alınan kararların öğretmenlere duyurulduğu, kararların uygulanması ile ilgili öğretmenlerden rapor istendiği, toplantılarda en çok bireyselleştirilmiş eğitim programları, aile eğitimi ve öğrenci problem davranışlarının görüşüldüğü, öğretmenler kurulunda alınan kararların etkili bir şekilde uygulanabilmesi için öğretmenlerin sorumluluk alması gerektiği, okul yönetiminin destek vermesi gerektiği, öğretmenlerin sorumluluk almamalarının, materyal yetersizliği ve fiziki problemlerin, öğretmenler arasında işbirliğinin yetersiz olmasının ve kararların uygulanmasında katılımın az olmasının alınan kararların uygulanmasını engellediği, öğretmenler kurulunun etkililiğini artırmak için ise öğretmenlerin hazırlıklı gelmesi, izleme faaliyetlerine yer verilmesi, somut örnek uygulamalara yer verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.