Evaluation of the Perceptions of the Managers of Accommodation Businesses for the Possible Benefits of Smart Tourism Technologies


Creative Commons License

Karamustafa K., Yılmaz M.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.7, no.3, pp.1669-1688, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to contribute to the relevant literature by evaluating the perceptions of managers of accommodation businesses for the possible benefits of smart tourism technologies. For this purpose, the research data were obtained by questionnaire in May 2019 from the four and five star hotels and five star holiday villages operating in Antalya province which obtained tourism operation license by using convenience sampling and quota sampling methods. As a result of the analysis of the research data, it is concluded that the managers of accommodation businesses have the perception that smart tourism technologies will increase the room sales and the image of the accommodation business at a high level and will save time at a high level.

Bu çalışma, konaklama işletmeleri yöneticilerinin akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarına yönelik algılarının değerlendirilmesiyle ilgili bilgi birikimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırma verileri, Antalya ilinde faaliyet gösteren turizm işletme belgeli dört ve beş yıldızlı oteller ile beş yıldızlı tatil köylerinden kolayda ve kota örnekleme yöntemleri ile 2019 yılı Mayıs ayında anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesi sonucunda, yöneticilerin akıllı turizm teknolojilerinin oda satışlarını ve işletmenin imajını yüksek düzeyde artıracağı ve yüksek düzeyde zamandan tasarruf sağlayacağı yönünde algıya sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.