Pozitif ve Negatif Bölgeleme Kısıtlı Çift-taraflı U-tipi Montaj Hattı Dengeleme Problemi


Delice Y.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.35, no.2, pp.32-44, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çift-taraflı bir montaj hattının U şeklinde tasarlanması ile oluşan Çift-taraflı Utipi montaj hatları her iki montaj hattı yapısının avantajlarını bir araya getirmektedir. Herhangi bir montaj hattında pozitif ve/veya negatif bölgeleme kısıtlarının bulunması o hattı gerçek hayat uygulamalarına daha da yaklaştırıp daha gerçekçi bir yapı elde edilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla bu çalışmada pozitif ve negatif bölgeleme kısıtlı Çift-taraflı U-tipi montaj hattı dengeleme problemi (PNBKÇUMHDP) ele alınmış ve bu problemi çözmek için Parçacık Sürüsü Optimizasyon (PSO) algoritması temelli bir çözüm yaklaşımı geliştirilmiştir. Önerilen model ve çözüm yaklaşımını daha detaylı açıklayabilmek için örnek bir montaj hattı problemi çözülerek elde edilen sonuçlar sunulmuştur.