KIYMETLİ BİR MADEN OLARAK ALTIN VE ALTIN BANKACILIĞI; BANKA TEKDÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVESİNDE ALTINA DAYALI BANKACILIK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI


Creative Commons License

Terzi A., Taşdemir B.

İstanbul Arel Üniversitesi Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.28-41, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Geçmişte farklı şekillerde kullanılmış olan altın, gerek değişim gerekse yatırım amacı ile günümüzde de yoğun ilgi görmektedir. Ancak yoğun ilgiye rağmen altının ekonomik sistem dışında tutulması birtakım düzenlemelerle önlenmek istenmektedir. Altının ekonomik sisteme dahil edilmesi oldukça önemli bir husus olarak kabul edilmektedir. Bankaların da bu konuda önemli roller üstlenmesiyle birlikte altın bankacılığı kavramı da önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada altının ve altın bankacılığının gelişimi hakkında bilgi verilmiş, işletmeler ve bankalar tarafından gerçekleştirilen altına dayalı işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ele alınmıştır. Yeni ve güncel bir konu olan altın bankacılığı işlemlerinin muhasebeleştirilmesini konu alan bu çalışmanın, ilgili literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır. Ayrıca, altına dayalı çalışan işletmeler ve diğer bilgi kullanıcıları için de yol gösterici olması çalışmanın amaçlarındandır.