RADYO YAYINCILIĞI EĞİTİMİNDE UYGULAMA PROJELERİNİN ÖNEMİ: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Yazıcı F., Dursun E.

6. kültürel bilişim iletişim ve medya çalışmaları konferansı, İzmir, Turkey, 25 - 27 October 2022, pp.60

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.60
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

İletişimde uygulama odaklı eğitim üniversiteler için büyük bir önem taşımaktadır. Lisans ve ön lisans

eğitimi veren radyo- televizyon bölümlerinin eğitim içeriklerinde uygulama projelerinin

gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Uygulama amaçlı radyo ve televizyon stüdyoları, kurgu üniteleri,

seslendirme odaları, haber atölyeleri gibi birçok ünite fakülte/meslek yüksekokulu birimlerinde

bulunmaktadır. Böylece kuramsal eğitimin yanı sıra mesleki bilgi ve beceri kazandırılmaya

çalışılmaktadır. Bu çalışmada eğitim odaklı faaliyet sürdüren radyoların uygulama projelerini

gerçekleştiren öğrencilere sunduğu katkılar, öğrencilerin bu projeleri gerçekleştirirken gözlemledikleri

eksiklikler ve çözüm önerilerini incelemek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda örneklem olarak Kayseri

Üniversitesi Radyo Televizyon Teknolojisi Programı’nda 2021-2022 yılında eğitim gören öğrenciler

örneklem olarak belirlenmiştir. Radyoda Program Yapımı dersi kapsamında Üniversitenin uygulama

radyosu olan KAYÜ FM’ de radyo projesi gerçekleştiren 15 öğrenci ile derinlemesine görüşme

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yöntem olarak nitel analiz tekniklerinden olan yarı yapılandırılmış

görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre ders kapsamında

öğrenciler, verilen teorik bilgilerin pratiğe dönüştüğü uygulama projelerinin kendilerine birçok katkısı

olduğunu ve ders içeriğinin daha anlaşılır hale gelmesini sağladığını ifade etmişlerdir. Radyodaki teknik

donanımın öğrencilerin proje yapması için yeterli olduğu vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra görüşmede

fiziki mekan yetersizliklerinin dezavantaj yarattığını belirten öğrenciler, öneri olarak da üniversitedeki

derslerde uygulama saatlerinin arttırılmasına yönelik görüş bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Radyo Eğitimi, Radyo Yayıncılığı, KAYÜ FM, Eğitim