Portakal Ağacı Yaprakları ile Vizkon Kumaşın Boyanması


BENLİ H., BAHTİYARİ M.

1.Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Turkey, 01 October 2012, pp.83

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.83
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Viscose fiber is the one of the regenerated cellulosic fibers used commonly in clothing, upholstering and to some extent in technical items. Its soft handle, luster surface and wear comfort make it popular in use. Finishing of viscose fabrics approximate to the one applied to cotton because of their both cellulosic structure. So as in cotton, the coloration of viscose is generally made with the use of reactive dye stuffs. However the trend of use natural and ecological chemicals in production of goods triggered the scientists to research alternative ecological processes. In the light of this, today uses of natural dyes become popular again. As known, use of natural dyes in coloration of textiles is an ancient method and especially widespread in wool, cotton and linen dyeing. Different from this in the study, leafs of orange tree were used as natural dye in viscose dyeing. By this way, leafs of orange trees, which is commonly grown in Mediterranean and Aegean regions in Turkey, will be utilized. The studies showed that with the use of leaf of orange tree, the coloration of viscose fabrics could be managed with the sufficient fastnesses and different shades could be obtained with the use different mordants.
Viskon lifi giyimde, döşemelikte ve belli ölçüde teknik malzemelerde yaygın olarak kullanılan rejenere selüloz liflerinden biridir. Viskonun yumuşak tutumu, parlak görünümü ve giyim konforu bu lifin kullanımda popular olmasını sağlamaktadır. Viskon kumaşların terbiyesi, ikisinin de selülozik yapıda olması nedeniyle pamuğunkine benzemektedir. Bundan dolayı, pamukta olduğu gibi viskonun da renklendirilmesi genellikle reaktif boyarmaddeler kullanılarak yapılmaktadır. Fakat üretimde doğal ve ekolojik kimyasalların kullanım trendi, bilim adamlarını alternatif ekolojik prosesler araştırmaya itmiştir. Bu bilgiler ışığı altında, bugün doğal boyaların kullanımı tekrar popular hale gelmektedir. Bilindiği gibi doğal boyaların, tekstillerin renklendirilmesinde kullanımı eski bir yöntemdir ve özellikle yün, pamuk ve keten boyamacılığında yaygındır. Bundan farklı olarak bu çalışmada, portakal ağacı yaprakları doğal boya olarak viskon boyamacılığında kullanılmıştır. Bu sayede Türkiye’ de Akdeniz ve Ege bölgelerinde genellikle yetişen portakal ağacı yaprakları değerlendirilecektir. Çalışmalar, portakal ağacı yapraklarının kullanımı ile viskon kumaşların yeterli haslıklarla renklendirilebileceğini ve farklı mordanlarla farklı tonların elde edilebileceğini göstermiştir.