SHEIKH SAFVET AND THE IZMIRLI ISMAIL HAKKI’S SUFISM DEBATES ACCORDING TO USOL-FIQH


Creative Commons License

Büyükbaş N.

Balıkesir İlahiyat Dergisi, no.15, pp.279-302, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Balıkesir İlahiyat Dergisi
  • Page Numbers: pp.279-302
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

XIX. yüzyıl sonlarında ve XX. yüzyılın başlarında İslam dünyasında “Gelenek” ciddi şekilde eleştirildi.

Geleneksel tasavvuf ve fıkıh anlayışları da bu dönemin eleştirilerinden payını aldı. Halveti Şeyhi Mustafa

Safvet Yetkin (1866-1950) ile Şâzelîyye hilâfeti de bulunan İzmirli İsmâil Hakkı (1869-1946) da Osmanlı’nın

sonu ve Cumhuriyet’in kuruluşu dönemlerinde alanlarında etkin birer isimdi. Tasavvuf kitaplarındaki

hadislerin güvenilirliği hakkında bu iki isim arasında başlayan tartışma, tasavvufun daha başka meselelerini

de kapsayacak şekilde büyümüştür. Bu makalede bu iki ismin tartışmalarındaki üslup ve argümanları ile

kullandıkları terminoloji fıkıh usulü, fıkıh usulünün haber teorisi ekseninde değerlendirilmiştir. Yaşanan

değişimin bu tartışmalara yansıyıp yansımadığı da tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylece en çalkantılı bir

dönemde Osmanlı’nın son dönem ulema ve meşâyihi arasındaki iki ismin münazara üslubunun günümüz

akademisyenlerine de katkı sunmasını umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Usul, Hadis, Şeyh Safvet, İzmirli.