The Detection of Antibodies Against Chlamydia psittaci Using Complement Fixation Test (CFT) and Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) in Aborted Sheep in Kars District


Baz E. , Aydın F.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.129-135, 2006 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Abstract
  • Volume: 12 Issue: 2
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.129-135

Abstract

In this study, serum samples from 273 sheep that aborted were subjected to serological control to determine the presence of antibodies against Chlamydia psittaci in Kars district. To this end a CFT and ELISA were employed and the sensitivity of both assays was compared.

In the study, sera from 273 sheep that aborted showed seropositivity in 52 samples (19.05%) in the CFT and in 49 samples (17.95%) in the ELISA. The CFT appeared to be more sensitive than the ELISA, whereas it was concluded that the ELISA could be used as an alternative test but a standart ELISA should be improved, Enzootic Abortion Ewes (EAE) in Kars district should not be ignored and immediately investigations in control and eradication of the disease, should be launched.

Bu çalışmada, Kars yöresinde atık yapan 273 adet koyuna ait kan serumu, Chlamydia psittaci'ye karşı oluşan antikor varlığının saptanması amacıyla serolojik kontrole tabi tutuldu. Bu amaçla CFT ve ELISA yöntemlerinden yararlanıldı ve her iki testin duyarlılıkları karşılaştırıldı.

Çalışmada atık yapan 273 adet koyuna ait kan serumunun CFT ile 52'si (%19.05), ELISA ile de 49'u (%17.95) pozitif olarak değerlendirildi. CFT, ELISA yöntemine göre daha duyarlı bulunurken, ELISA yönteminin de alternatif bir test olarak kullanılabileceği ancak standart bir ELISA yönteminin geliştirilmesinin gerektiği, Kars yöresinde koyunlarda görülen atık olaylarında C. psittaci'nin yol açtığı Koyunların Enzootik Abortusu'nun ihmal edilmemesi, kontrol ve eradikasyon çalışmalarına biran önce başlanması gerektiği sonucuna varıldı.