Sürdürülebilir Kalkınmada Yeşil Enerjinin Rolü


Büyükkantarcı Tolgay S.

Karadeniz 11. Uluslararası sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 17 - 18 December 2022, pp.70

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.70
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Günümüzde küreselleşmenin bir gereği olarak artan sanayileşme ile enerjiye olan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Hızla çoğalan nüfus ile hem tüketimde hem de sanayi de kullanılan enerjinin büyük bir kısmı yenilenemeyen enerji kaynaklarından (kömür, petrol ve doğal gaz gibi) karşılanmaktadır. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımının hem ülke ekonomisine hem de çevre üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Yenilenemeyen enerji kaynakları olarak adlandırılan fosil yakıtların yerine ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırma yoluna gitmektedirler. Isınmadan ulaşıma, evde elektrik kullanımından sanayideki enerji kullanımlarında yenilenebilen enerji kaynaklarına geçiş ile ülke ekonomisinin dışa bağımlılığını azalacak ve ülkeler sürdürülebilir kalkınma olanağına sahip olacaktır. Yenilenebilir enerji, gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir büyüme ve kalkınması için ekonomik, sosyal ve çevresel kapsamda son zamanlarda çok önemli bir faktör olmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma amacı, uygun maliyetlerle, sürdürülebilir, ülkede hâlihazırda bulunan ve toplumsal olumsuz etkilere neden olmayacak bir enerji arzını gerekli kılmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, sanayi verimliliği, teknolojinin gelişmesi ile birlikte toplumdaki bireylerin refah seviyelerinin artması için uygun maliyetli olarak yeşil enerji kilit bir unsur olmaktadır. Yeşil enerjinin sürdürülebilir kalkınma amacına uygun üretim ve tüketimde enerji ihtiyacının giderilmesinde önemini gitgide attırmaktadır. Yeşil enerji doğal süreçler içeren, çevreye negatif etkisi sıfır ya da çok az olan, sürdürülebilir nitelikteki güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal vb. enerjidir. Yeşil enerjinin en önemli özelliği kullanıldıkça yenilenebilir olmasıdır. Özellikle gelişmekte olan bir ülkede sürdürülebilir kalkınma için yeşil enerjinin kullanılabilmesi için teknolojilerin geliştirilmesi ve yeşil enerji politikalarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yeşil enerji kavramı ve bu kavramın öneminin açıklanması ve ülkelerin yeşil enerji kullanımının toplumsal ve endüstriyel alanda yaygınlaştırmasına yönelik politikaların ortaya konması amaçlanmıştır.