TOPSIS VE K-MEDOIDS YÖNTEMLERİYLE KARAR VERME: R PROGRAMLAMA DİLİ İLE MÜŞTERİ GERİ KAZANMA UYGULAMASI


Creative Commons License

Esen M. F., Bilgiç E.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.1, pp.221-237, 2018 (Peer-Reviewed Journal)