A RESEARCH ON THE DETECTION OF MANIPULATION OF FINANCIAL INFORMATION WITH THE BENEISH TR MODEL: AN EXAMPLE OF THE BIST METAL INDUSTRY SECTOR


Soykan M. E., Esmeray A., Esmeray M.

ERCIYES UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.66, pp.23-28, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Changes made by companies in order to show their financial situation and therefore their financial statements better than they are, are called accounting or financial information manipulation. Some methods have been developed to reveal manipulation of financial information In this study, possible manipulations in the financial statements are tried to be determined by utilising the Beneish TR Model. For this purpose, the financial statements for the periods 2018, 2019, 2020, and 2021 of 16 enterprises in the main metal industry sector group whose shares are traded on Borsa Istanbul (BIST) are used, and the Beneish TR values for the years 2020 and 2021 are obtained and interpreted. Accordingly, it has been determined that only one firm has the possibility of manipulation in 2020, there is serious evidence that 5 firms are manipulating, there exists very importat evidence that manipulation is being performed in 7 firms, for the 2021, there is no evidence that manipulation is being applied in one firm, 2 firms have the possibility of manipulation, 5 firms have serious evidence that they are manipulating, 8 firms have very important evidence that they are manipulating.

Şirketlerin mali durumlarını ve dolayısıyla finansal tablolarını olduğundan daha iyi göstermek amacıyla yaptıkları değişiklikler, muhasebe veya finansal bilgi manipülasyonu olarak adlandırılır. Finansal bilgi manipülasyonunu ortaya çıkarmak için bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Beneish TR Modeli kullanılarak, finansal tablolarda yapılan olası manipülasyonlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla hisse senetleri Borsa İstanbul (BİST)’te işlem gören ana metal sanayi sektör grubunda yer alan 16 şirketin 2018, 2019, 2020, ve 2021 dönemleri finansal tabloları kullanılmış ve 2020 ile 2021 yılları için Beneish TR değerleri elde edilmiş ve yorumlanmıştır. Buna göre, 2020 yılında yalnızca bir şirketin manipülasyon yapma ihtimali olduğu, 5 şirketin manipülasyon yaptığına dair ciddi kanıtlar bulunduğu, 7 şirkette de manipülasyon yapıldığına dair çok önemli kanıtlar olduğu, 2021 yılı için ise bir şirkette manipülasyona başvurulduğuna dair bir kanıt olmadığına, 2 şirketin manipülasyon yapma ihtimali bulunduğu, 5 şirketin manipülasyon yaptığına dair ciddi kanıtlar olduğu ve 8 şirketin manipülasyon yaptığına dair çok önemli kanıtları bulunduğu tespit edilmiştir.