Accounting of Agricultural Activities in Fish Production Enterprises


Creative Commons License

Arslan S., Köksal A. G.

5th International Congress on Political, Economic and Social Studies, Niğde, Turkey, 26 - 29 October 2018, pp.167

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.167
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Today, the importance given to financial reporting and financial information is increasing rapidly. Agricultural businesses operating in this framework also produce information and this information

Comparable, understandable, transparent, truthful and useful for businesses required. In this regard, the International Accounting Standards Committee (IASC) It has been published as a standard called IAS-41 related to the sector. In our country, this regulation

TAS-41 is fulfilled by the relevant agricultural enterprises in the form of "Agricultural Activities Standard". is brought. Today, more than 140 countries are members and these countries are among the European Union countries. International Accounting Standards Board Foundation (International Accounting Standards Committee Foundation, IASCF) International Accounting Standards (IAS) mandated the use of International Financial Reporting Standards (IFRS), or allowed its use. This situation has clearly demonstrated the importance given to IAS and IFRSs. In this study, first of all, basic explanatory information about TMS-41 is given, then fish monetary transactions related to agricultural activities occurring in production enterprises more easily with the examples given. intended to be understood.

Günümüzde finansal raporlamaya ve finansal bilgilere verilen önem hızla artmaktadır. Tarımsal faaliyet yürüten işletmelerin de bu çerçevede bilgi üretmesi ve bu bilgilerin de bütün dünya işletmeleri için karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, şeffaf, gerçeğe uygun ve yararlı olması gerekmektedir. Bu hususta Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) tarafından tarım sektörü ile ilgili UMS-41 adında bir standart olarak yayınlanmıştır. Ülkemizde de bu düzenleme TMS-41 “Tarımsal Faaliyetler Standardı” şeklinde ilgili tarım işletmelerince yerine getirilmektedir. Günümüzde 140’dan fazla ülkenin üye olduğu ve bu ülkeler arasında Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’nin de yer aldığı Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Vakfı (International Accounting Standards Committee Foundation, IASCF) Uluslararası Muhasebe Standartları(IAS) ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının(IFRS) kullanımını zorunlu tutmuş veya kullanımına izin vermiştir. Bu durum, IAS ile IFRS’lere verilen önemi de açıkça ortaya koymuştur. Bu çalışmada öncelikle TMS-41 hakkında temel açıklayıcı bilgilere yer verilmiş, daha sonra balık üretim işletmelerinde ortaya çıkan tarımsal faaliyetlere ilişkin parasal işlemlerin muhasebeleştirilme biçimlerinin verilen örnekler aracılığı ile daha kolay bir şekilde anlaşılabilmesi amaçlanmıştır.