MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN Z KUŞAĞI ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNDEKİ DİJİTAL DÖNÜŞÜME BAKIŞ AÇILARI: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Akın S., Esmeray A.

Mali Çözüm, vol.32, no.172, pp.199-220, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 172
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Mali Çözüm
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.199-220
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

The concept of periodicity, one of the basic concepts of accounting; It indicates the determination of the operating results of each period independently of other periods by dividing the continuous life of the enterprise into certain periods. Although human life is not considered unlimited, people are also classified into infant, child, young, middle-aged and old age groups during the lifetime. In this study, it has been tried to measure the perspectives of the Z generation students, who are considered as children and young people born in 1997 and after, to the digital transformation that occurs in accounting education. The fact that the group born in the relevant period was introduced to technology at a very early age was an important factor in choosing it as the universe of our study. In the creation of the scale, the studies conducted by Kutluk and Gülmez (2014) and the information obtained from the literature were used. The related scale was applied online to accounting students studying at Kayseri University, and 219 responses were received. As a result of the study, it is thought that how much Z generation students are aware of the digital transformation in accounting education and how much they use digital tools in accounting education, the situation will be determined and it will guide the studies to be done in the related field.

Muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik kavramı; işletmenin sürekli sayılan ömrünün belirli dönemlere bölünerek, her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasını belirtir. İnsan ömrü işletmeler gibi sınırsız kabul edilmese de yaşanılan süre boyunca insanlar da bebek, çocuk, genç, orta yaş ve yaşlılık gruplarına alınarak bir takım sınıflandırılmaya tabi tutulmaktadır. Çalışmada 1997 ve sonrasında doğan çocuk ve genç olarak kabul edilen Z kuşağı öğrencilerinin muhasebe eğitiminde meydana gelen dijital dönüşüme bakış açıları ölçülmeye çalışılmıştır. İlgili dönemde doğan grubun çok erken yaşlarda teknoloji ile tanışmaları çalışmamızın evreni olarak seçilmesinde önemli bir etken olmuştur. Ölçeğin oluşturulmasında Kutluk ve Gülmez (2014) tarafından yapılan çalışma ile literatürden edinilen bilgilerden yararlanılmıştır. İlgili ölçek Kayseri Üniversitesi’nde öğrenim gören muhasebe bölümü öğrencilerine online ortamda uygulanmış 219 adet yanıt alınmıştır. Çalışmanın sonucunda Z kuşağı öğrencilerinin muhasebe eğitimindeki dijital dönüşümden ne kadar haberdar oldukları ve dijital araçları muhasebe eğitiminde ne denli kullandıklarının durum tespiti yapılarak dijital dönüşüme bakış açıları ölçülmüştür. İlgili alanda yapılacak çalışmalara yön verilmesi düşünülmektedir. Bu çalışmanın anketi Kayseri Üniversitesi Etik Kurulu tarafından 31.01.2022 tarih ve 1 No’lu karar ile onaylanmıştır.