EMPLOYEE BENEFITS STANDARD (TAS-19) APPLICATION OF SENIORITY COMPENSATION WITHIN THE FRAMEWORK AND ACCOUNTING


Creative Commons License

Arslan S., Keleş D., Yılmaz R.

in: ACCOUNTING, FINANCE AND AUDIT IN THE AREAS INNOVATOR APPROACHES, Dr. Öğr. Üyesi Yakup ASLA, Editor, Efeakademi , İstanbul, pp.279-303, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Efeakademi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.279-303
  • Editors: Dr. Öğr. Üyesi Yakup ASLA, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Finansal tabloların hazırlanması sürecinde işletmelerin karşı karşıya kaldığı birçok ilke, kural ve düzenleme bulunmaktadır. Ekonomik faaliyetlerde yaşanan çeşitlilik, küresel rekabet ve sermaye hareketlerinin globalleşmesi bu tabloların daha titiz bir şekilde hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede finansal tablolarda yer alan bilgilerin; gerçeğe ve ihtiyaca uygun olarak, karşılaştırılabilir, zamanında ve tarafsız bir şekilde sunumu önem arz etmektedir. Bu durum sonucunda gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkelerdeki ilgili otoritelerin çabaları ve katkıları ile ortak muhasebe kuralları ve ortak raporlama dili oluşturulmaya başlanmıştır. İşletmeler, çalışanları için yasal mevzuatlar çerçevesinde her yıl düzenli olarak kıdem tazminatı hesaplamakta ve hesaplanan bu tutarlara ilişkin muhasebe işlemleri gerçekleştirmektedir. Kıdem tazminatı ile ilgili olarak birçok ülkenin kendine özgü farklı yasal mevzuatları ile muhasebe sistemleri bulunmaktadır. Kıdem tazminatı hususunda da ortak bir muhasebe yaklaşımının gereksinimi ve önemi artmış, kıdem tazminatını da konu alan standartlar da oluşturulmuştur. Bu çalışmada; “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” (TMS-19) standardında yer alan hususlar hakkında temel bilgilere yer verilerek, kıdem tazminatına ilişkin muhasebe uygulamaları örnekler aracılığı açıklanmaya çalışılmıştır.