KİTLESEL FONLAMA: TÜRKİYE’DE SON 10 YILIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ


Creative Commons License

Bahçe H., Tolon M.

Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.123-134, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.123-134
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırma kapsamında kitlesel fonlama konusunda kaleme alınan 2011-2021 aralığını içeren Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yayımlanan erişim sağlanabilen 24 lisansüstü derecede kaleme alınmış tez tespit edilmiştir. Çalışmada, yayımlanan 24 lisansüstü tezin bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak belirli parametreler çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Amaç doğrultusunda erişime açık olarak sunulan lisansüstü tez sayısı, yayım yılları, tezin türü, bağlı oldukları kurum, yazım dili, araştırma yöntemi ve anahtar kelimeleri bibliyomertik analiz yöntemi ile incelenerek elde edilen bulgular neticesinde birtakım sonuçlara ulaşılmıştır. Kitlesel fonlama konulu erişime açık yayımlanan lisansüstü tezlerin sayıca en fazla 2020 yılında yazıldığı, büyük çoğunluğunun yüksek lisans derecesinde yazıldığı, yazarların sırasıyla Marmara Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’ne bağlı olduğu, tezlerin %87,5 oranla Türkçe dilinde yazıldığı, nicel yaklaşıma kıyasla tezlerde genellikle nitel araştırma yöntemi benimsendiği ve son olarak anahtar kelime aralığının 3 ila 6 arasında değişkenlik gösterdiği görülmüştür