Tanımlar ve Temel Kavramlar


Çopur A., Balcı E.

in: Olağan Dışı Durumlarda HALK SAĞLIĞI, Dr. Öğr. Üyesi İsmet ÇELEBİ,Prof. Dr. Elçin BALCI, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-9, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.1-9
  • Editors: Dr. Öğr. Üyesi İsmet ÇELEBİ,Prof. Dr. Elçin BALCI, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Olağan Dışı Durumlar (ODD), hazırlık yapılmadığı takdirde günlük yaşamda olağan olmayan sonuçlar yaratarak can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Bu sebeple ODD'lere karşı hazırlıklı olmak hem öncesi hem de sonrası için hayati önem taşımaktadır. Gelişen ve dinamik olan ODD'lere multidisipliner yaklaşımla çözümler üretmek zorunludur. Bu sebeple Halk Sağlığı Uzmanlığı bakış açısı ile ODD'ler öncesinde, sırasında ve sonrasında sistematik yaklaşım önem arz etmektedir. Türkiye'de güncelliğini koruyan önde gelen ODD'ler, coğrafi konumumuza bağlı meydana gelen sel, deprem ve ülkemizde bulunan savaş mağduru göçmen ve mültecilerdir. Bunlara ek olarak heyelan, ulaşım kazaları ve yangın gibi birçok doğa ve insan kaynaklı ODD yaşanmaktadır. Ayrıca ODD'lerde başarılı bir müdahale için yeterli bilgi birikimine de mutlak ihtiyaç vardır. Yeterli olmayan teorik bilgi düzeyimiz zaten karmaşık olan afet bölgesinde işleri zorlaştırmakta, hatta tüm işleyişi kaosa sürüklemektedir.