G7® Printing Standards and Effects on Quality


Mert Ö., Şahin C., Keskin B., Köse E.

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 03 November 2018, vol.2, pp.889-896

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.889-896
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

ISO (International Organization of Standardization) works on all subjects except electrical and electronic fields to create international standards. In the field of graphics and printing technologies, the international standards that needed to be applied pre-press and during the printing are gathered under ISO 12647 to get same print quality all over the world.  In addition; Standards set for offset printing are specified under 12647-2. ISO 12647 is used in the UK, Europe and the Middle and Far East regions. It provides a range of printing standards including standard sheet and web offset printing and various paper types, and it is developed by German printing research organization FOGRA.  SWOP (Technical Specification for Web Offset Publications) is established and used for web offset printing production in the USA. Also SWOP used as a standard CMYK color profile for all types of printing in the USA.  Another US standard, Idealliance GRAcoL G7, covers sheet offset printing, aims to achieve 12647-2-based profiling and printing standards by using some innovative gray balance calibration techniques rather than being completely competitive with the ISO 12647- standard.  In this study; the impact of the US standard, known as G7, is discussed and explained on print quality and standards.

ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu)  elektrik ve elektronik alanları dışında uluslararası standartlar üzerinde çalışmaktadır. Grafik ve baskı teknolojileri alanında bütün dünyada aynı baskı kalitesini elde etmek için baskı öncesi ve baskı esnasında uyulması gereken standartlar ISO 12647 altında toplanmıştır. Ofset baskı ile ilgili standartlar ise 12647-2 başlığı altındadır. ISO 12647 İngiltere, Avrupa ve Orta ve Uzak Doğu bölgelerinde kullanılmaktadır. Standart tabaka ve web ofset baskı ve çeşitli kağıt türleri dahil olmak üzere bir dizi baskı standardı sağlar ve Alman baskı araştırma kuruluşu FOGRA tarafından geliştirilmiştir. ABD'de web ofset baskı üretimi için SWOP (Web Ofset Yayınları için Teknik Şartname) oluşturulmakta ve kullanılmaktadır. Ayrıca SWOP, ABD'de her tür baskı için standart bir CMYK renk profili olarak kullanılır. Diğer bir ABD standardı olan Idealliance GRAcoL G7, ofset baskıyı kapsamakta olup, ISO 12647 standardıyla tamamen rekabet etmek yerine, bazı yenilikçi gri dengesi kalibrasyon tekniklerini kullanarak 12647-2 tabanlı profil ve baskı standartlarına ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada; G7 olarak bilinen ABD standardının etkisi, baskı kalitesi ve standartlar bakımından ele alınmıştır.