Bireysel Çevre Okuryazarlığı ve Yeşil Ürün Tutumunun Yeşil Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi


Creative Commons License

Karaca Ş., Sönmez Karapınar E.

Erciyes Akademi, vol.35, no.1, pp.299-322, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Erciyes Akademi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.299-322
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of individual environmental literacy (purposeful knowledge, subjective knowledge and environmental awareness / knowledge) on green product attitude and green product attitude on green purchasing intention. Within the scope of the research, data were obtained from 301 people using the online survey technique. Confirmatory Factor Analysis was first applied to the collected data and the structural fit of the data was tested. Later, the research model was subjected to Path Analysis with the AMOS program. As a result of the path analysis, the following was obtained: It was determined that environmental awareness and subjective knowledge among the dimensions of individual environmental literacy have a positive and significant effect on green product attitude, and product attitude on green purchasing intention.

Bu çalışmanın amacı bireysel çevre okuryazarlığının (amaç bilgisi, öznel bilgi ve çevre bilinci/bilgisi) yeşil ürün tutumuna ve yeşil ürün tutumunun yeşil satın alma niyeti üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırma kapsamında 301 kişiden çevrimiçi anket tekniği ile veriler elde edilmiştir. Toplanan verilere ilk olarak Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanmış ve verilerin yapısal uyumu test edilmiştir. Daha sonra araştırma modeli AMOS programı ile Yol analizine tabi tutulmuştur. Yol analizi sonucunda bireysel çevre okuryazarlığı boyutlarından çevre bilinci ve öznel bilginin yeşil ürün tutumu üzerinde, ürün tutumunun da yeşil satın alma niyeti üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.