PERCEPTIONS OF ACCOUNTING AND FINANCE STUDENTS’ ABOUT THE COMPLIANCE OF ACCOUNTANTS WITH PROFESSIONAL ETHICAL PRINCIPLES


Boztosun D., Aksoylu S., Baraz E. H., Altınışık F.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.20, pp.1-14, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-14
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to reveal the perception of the students who receives undergraduate education at Erciyes University, College of Applied Sciences, Accounting and Finance Management Department about professional ethics. Non-parametric statistical methods are used to determine the relationship between demographical data and professional ethic attitude of students. As a result of the analysis; it was understood that the most violated principle is professional attitude and the most adherent principle is confidentiality. Also it was considered only the gender variable is statistically significant in terms of the perceptions of the students on the profession ethics.

Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimi alan öğrencilerin meslek etiği kavramının algılanmasına yönelik görüşlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yürütülmüştür. Kullanılan ölçekle elde edilen verilerin dağılımı parametrik istatistiksel yöntemleri yapmaya uygun olmadığı için nonparametrik istatistiksel yöntemlerle analiz edilerek demografik değişkenler ile öğrencilerin meslek etiği algısı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; mesleki davranışın en çok ihlal edilen, gizliliğin ise en çok bağlı kalınan ilke olduğu görüşünün öğrenciler arasında hâkim olduğu, demografik değişkenlerden sadece cinsiyet değişkeninin öğrencilerin meslek etiğine yönelik algılarında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.