Sol-Jel Yöntemiyle Sentezlenen CeO2:0,1Er0,1Y Bileşiğinin Farklı Boyalar ile Fotokatalitik Aktivitelerinin İncelenmesi


Özlü Torun H., Çakar S., Kırkgecit R., Kılıç Dokan F.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online), vol.6, no.3, pp.2076-2085, 2023 (Peer-Reviewed Journal)