Endüstri 4.0 Işığında Veri Madenciliği ve Pazarlama: Son Gelişmeler, Yeni Trendler


Bilgiç E., Esen M. F.

ULUSLARARASI UYGULAMALI İŞLETME, YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.14, pp.55-57

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 14
  • City: Bayburt
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.55-57
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Endüstri 4.0 ile başlayan gelişmeler şirketlerin sadece üretim süreçlerinde değişmelere sebebiyet vermemiştir.

Endüstri 4.0’ın, üretimi etkileyen bütün süreçlerin daha üretken, daha akıllı, müşterinin isteklerine daha hızlı

uyarlanabilir, müşteriye tam istediği özelliklerde tam zamanında, kusursuz hizmet gibi hedefleri, diğer departmanların

da değişime ayak uydurmasını zorunlu kılmıştır. Endüstri 4.0’dan önce de kullanılan, fakat günümüzde hepsinin ortak

bir amaç için kullanıldığı Wifi, RFID, sensörler, POS cihazları vb. akıllı sistemler, şirketlerle alakalı her türlü veriyi

üretim, satın alma lojistik, pazarlama, satış vb. süreçlerde toplanmaktadır. Bulut sistemlerde depolanan çok büyük

boyutlu verilerin bilgiye nasıl dönüştürülebileceği hususunu önemli hale getirmiştir. Bu durum, Veri Bilimi alanının

doğmasını ve kullanımının hızla yaygınlaşmasını beraberinde getirmiş, firmaların farklı departmanlarında Veri

Bilimcisi istihdamını zorunlu kılmıştır. Günümüz işletmeleri, İşletme Zekâsı disiplini çerçevesinde küresel rekabete

ayak uydurabilme açısından bilim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmelere hızlıca adapte olmaktadır. İşletmeyle

alakalı her türlü karar verme süreçlerini destekleyen İşletme Zekâsının içerisinde hali hazırda yer alan ve Büyük Veri

Biliminin (Analitiği) alt kolları olan Veri Madenciliği, Metin Madenciliği, Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka gibi

kavramlar sıkça başvurulan teknikler olmakla beraber, Endüstri 4.0’la birlikte önemleri daha da artmıştır. Bu

çalışmada, özellikle Veri Madenciliği olmak üzere, Metin Madenciliği ve Makine Öğrenmesi tekniklerinin pazarlama

alanındaki güncel uygulamaları, 2016 yılından günümüze kadar yapılmış çalışmaların ayrıntılı incelenmesi ile ortaya

konulmaktadır. Yapılan literatür çalışmasında görülmüştür ki, bilgisayar bilimcileri tarafından geliştirilmekte olan

farklı algoritmalar hızlıca farklı pazarlama uygulamalarında kullanılmaya başlamıştır.