Kişilik Özelliklerinin Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Davranışını Yordama Etkisi


Altın Y., Altın S.

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.33, no.4, pp.204-213, 2022 (Peer-Reviewed Journal)