TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ’NİN TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERAÇISINDAN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLEKARŞILAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Altay Topcu B. , Oralhan B.

International Journal Of Academic Value Studies (JAVSTUDIES), vol.3, no.14, pp.260-277, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 14
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : International Journal Of Academic Value Studies (JAVSTUDIES)
  • Page Numbers: pp.260-277