Fuzzy Logic Based Control of the Mixing Tank Used in Heat Treating Applications


Kılıç E., Özçalık H. R., Yılmaz Ş., Gani A.

Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences, vol.17, no.1, pp.16-21, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Controlling mixing tanks is of utmost importance for industrial applications such as food processing, agricultural pesticides, textile, waste water treatment, dairy production, nuclear power generation, petrochemical industries, chemical processing and pharmaceutical manufacturing. In this study, fluid mixing tank, which is a nonlinear multi input multi output system, is simulated by MATLAB/Simulink. Hot and cold water flow is provided to the mixing tank through two water pumps. Desired water temperature and level in the tank is obtained thanks to the water flow valves. The control system consists of two independent fuzzy logic controllers in order to keep the desired level and  temperature of the water in the mixing tank. 

 Karışım tanklarının kontrolü, gıda sanayi, tarımsal ilaçlama, tekstil, atık su arıtma, süt üretimi, nükleer enerji üretimi, petrokimya endüstrisi, kimyasal süreçler ve ilaç sanayi gibi endüstriyel uygulamalar için çok önemlidir. Bu çalışmada çok girişli çok çıkışlı ve doğrusal olmayan bir sistem olan sıvı karışım tankının kontrolü, MATLAB/Simulink benzetim programı ile yapılmıştır. Bu karışım tankına iki pompa vasıtasıyla sıcak ve soğuk su akışı sağlanmaktadır. Suyun akış miktarı valfler ile kontrol edilerek, tankta istenilen su sıcaklığı ve seviyesi elde edilmektedir. Kontrol sistemi, karışım tankı içindeki suyun seviye ve sıcaklığını istenilen değerlerde tutmak amacıyla iki bağımsız bulanık mantık denetleyiciden oluşmaktadır.