AN INVESTIGATION ON THE FACTORS OF STRESS IN ACCOUNTING PROFESSIONALS: THE CASE KAYSERI PROVINCE


Aksoylu S.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.21, no.1, pp.228-245, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.228-245
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

The main purpose of this study is to reveal the basic occupational stress factors affecting the professional accountants. In addition, it has been investigated whether the effect of the occupational stress factors on the professionals differ according to the demographic variables. In the scope of the study, a survey consisting of 2 chapters was applied to accounting professionals working in Kayseri. According to the findings, 8 factors that cause occupational stress were determined. These are: physical conditions, material concerns, standards and supervision, time, nature of work, continuity of profession, level of knowledge and ethics. Statistically significant relationships were found between these factors and the demographic variables of the marital status, educational status, working style, occupational experience and income level. 

Bu çalışmanın temel amacı muhasebe meslek mensuplarını etkileyen temel mesleki stres faktörlerini ortaya koymaktır. Ayrıca meslek mensuplarının mesleki stres faktörlerinden etkilenme durumlarının demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Çalışma kapsamında Kayseri ilinde çalışan muhasebe meslek mensuplarına 2 bölümden oluşan anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında mesleki strese neden olan; fiziki koşullar, maddi kaygılar, standartlar ve denetim, zaman, işin niteliği, mesleğin devamlılığı, bilgi düzeyi ve etik olmak üzere 8 faktör belirlenmiştir. Belirlen faktörlerle medeni durum, eğitim durumu, çalışma şekli, mesleki tecrübe ve gelir düzeyi demografik değişkenleri arasında istatistiki açıdan anlamlı ilişki tespit edilmiştir.