OĞUZLAR VE MİLLET OLMA / MİLLÎ MEFKÛREYE SAHİP ÇIKABİLME ŞUURU


Creative Commons License

İpek Y., Kalafat Y., Yoldaş N.

II. ULUSLARARASI OĞUZ BOYLARI SEMPOZYUMU, Kayseri, Turkey, 25 - 26 October 2022, pp.157-158

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.157-158
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

In the statement; It is explained that blood ties that started with Selahattin Eyyubi, whose mother was an Oghuzs between the Ayyubid and Seljuk dynasties, were handled and that this consciousness was also maintained by inter-dynastic kinship during the Great Seljuks period.

After briefly summarizing the common features of the subjects, the formation of the army and the structural common features between the state administrations of both states, it is discussed that there is a unity of ideas in the wars against the Crusaders in the protection of the holy lands of Islam.

It has been stated that Ayyubids were added to the secondary and high school curriculum as the Turkish state during the founding period of the Republic of Turkey. It was emphasized that the pictures of Selahattin Ayyubid and Atatürk were included in the same posters during the National Holidays. The encyclopedia named Fifty Turkish Elders was also introduced among the Turkish elders of Selahaddin Ayyubid.

While it was announced that each star in the presidential sign represents the Turkish state, the Ayyubids were also included as the Turkish State, and it was explained that historian writers such as Yılmaz Öztuna talked about the issue in newspaper columns. While the Republic of Turkey accepted the Presidential System, the flags of the historical Turkish states were placed in the Presidential Mansion, but the Ayyubids were not included. It has been announced that the Ayyubids' presence in the mansion with their flags was brought to the agenda.

It has been stated that the Ayyubids taking place in Turkish national history is of particular importance in terms of national unity and solidarity.

Key words: Seljuks, Ayyubids, Crusades, Historical Turkish States.

Bildiride; Eyyubi ve Selçuklu hanedanları arasında Annesi tarafından Oğuz olan Selahattin Eyyubi ile başlayan kan bağlı ele alınıp bu şuurun Büyük Selçuklular döneminde hanedanlıklar arası akrabalıklarla da sürdürüldüğü anlatılmaktadır.

Her iki devletin tebaa, ordu oluşturulması, devlet yönetimleri arasında yapısal ortak özelliklerin bulunduğu kısaca özetlendikten sonra, İslam'ın mukaddes topraklarının korunmasında Haçlılara karşı verilen savaşlarda da mefkûre birliği olduğu ele alınmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde Ortaokul ve lise müfredatına Eyyubilerin de Türk devleti olarak eklenmiş olduğu ifade edilmiştir. Milli Bayramlarda Selahattin Eyyubi ile Atatürk’ün resimlerinin aynı posterlerde yer almış olduğu vurgulanmıştır. Elli Türk Büyüğü isimli ansiklopedi de keza Selahaddin Eyyubi Türk büyükleri arasında tanıtılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Forsundaki beher yıldızın Türk devletini temsil ettiği açıklanırken Eyyubilere de Türk Devleti olarak yer verilmesi gündeme gelmiş, Yılmaz Öztuna gibi tarihçi yazarların konuyu gazete köşelerinde dillendirdiği açıklanmıştır. Başkanlık Sistemini Türkiye Cumhuriyeti kabul ederken Cumhurbaşkanlığı Köşkünde tarihi Türk devletlerinin bayrakları yer almış fakat Eyyubilere yer verilmemiştir. Eyyubilerin de bayrakları ile köşkte yer almalarının gündeme getirildiği açıklanmıştır.

Eyyubilerin Türk millî tarihinde yer almalarının milli birlik ve beraberlik bakımından ayrıca öneme haiz olduğu belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Selçuklular, Eyyubiler, Haçlı Seferleri, Tarihi Türk Devletleri.