Etik Liderliğin Örgütsel Aidiyete Etkisinde Psikolojik Rahatlığın Aracı Rolü


Demirtaş Ö., Üstün Ö.

International Congress of Applied Statistics (UYİK-2023), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 26 - 29 September 2023, pp.24-27

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sarajevo
  • Country: Bosnia And Herzegovina
  • Page Numbers: pp.24-27
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Yöneticilerin birer rol model olmalarından kaynaklı çalışanların bireysel ve örgütsel çıktılarının etkileneceği düşünülmekte olup, pozitif etik lider davranışları sayesinde örgütlerdeki pozitif davranışların artacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, psikolojik rahatlığın aracı olduğu durumlarda etik liderlik davranışlarının örgütsel aidiyet üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaca yönelik Kayseri’de faaliyet gösteren imalat işletmelerinde çalışan 400 kişiye anket dağıtılmıştır. Halen veri toplama çalışması devam etmekte olup, sonuçların hakemli bir dergide yayınlanması planlanmıştır.