Tüketici Odaklı Yaklaşımla Hastanelerin Değerlendirilmesi: Samsun İli Örneği


KARAMUSTAFA K., AKBAŞ Y. Z.

Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.207-230, 2018 (Peer-Reviewed Journal)