“AB Ortak Tarım Politikası Açsından Türk Tarım Sektörü’nün Durumu”


ALTAY TOPCU B., Kılavuz E.

Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, no.30, pp.275-308, 2008 (Peer-Reviewed Journal)