Sanayı̇ 4.0’ın Uygulanmasında Y Kuşağının Rolü


Creative Commons License

Davutoğlu N. A.

6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, vol.1, no.1, pp.174

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.174
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler yeni üretim-hizmet sistemlerinin yanı sıra

toplumsal açıdan yeni kuşakların da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dolayısıyla

geleceğin vizyonu olarak kabul edilen, iş, eğitim ve sosyal hayata yön veren Sanayi

4.0 kavramı 2010 yılında literatüre kazandırılmış insan unsuruna yer vermeksizin

makinenin makineyi yönetmesi olarak adlandırılan kavramdır. Teknolojide yaşanan

değişim, kuşakların teknolojiyi kullanım şekillerine göre de sınıflandırılmalarına

neden olmuştur.Tarihsel gelişmelere paralel olarak adlandırılan kuşaklar son yıllarda

teknolojiyi kullanım özelliklerine göre de sınıflandırılmaktadır.Bu sınıflanmalardan

bir olan Y Kuşağı 1980-2000 yılları arası doğan milenyum nesil olarak kabul gören

kuşaktır. Çalışmada amaç geleceğin insan kaynağını, davranış kalıplarını ve hizmet

standartlarını biçimlendiren Y kuşağının biçimleyici rolünü vurgulamaktır. Konuyla

ilgili literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen bilgiler analiz edilmiş ve

yorumlanmıştır. Bu çalışmalar ışığında Y Kuşağının bu yönü ön plana çıkarılmıştır.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda her ne kadar Sanayi 4.0 ve Y Kuşağı ilişkisi

irdelenmemesine rağmen her iki konunun birbirleriyle ilişkisinin olduğu

öngörülmektedir. Bu çalışmanın bundan sonraki araştırmalara öncülük edeceği

düşünülmektedir.