Şehir Markasının Yönetimi


Yayla E. N. , Kaya B., Üstün Ö.

Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.3, pp.549-566, 2021 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.549-566

Abstract

Medeniyetlerin şekillendiği yaşam alanlardan birisi de kentlerdir. Kentler zaman içinde yaşanan değişimlerden dolayı varlıklarını sürdürebilmek için markalaşarak farklılıklarını pazarlamak zorunda kalmışlardır. Fakat bu süreç birçok faktörü içinde barındırmaktadır. Bu nedenle kent markalaşması, yönetimciler, pazarlamacılar, mimarlar, kent plancıları ve turizmcileri de kapsayan çok disiplinli bir alandır. Her bir disiplin kendi bağlamında konuyu ele alırken bir taraftan da günümüzde kent markalaşmasının teorilere dayalı, prensipleri olan ve bütüncül bir alan olamamak açısından eleştirilmesine temel oluşturmaktadır. Bu önem doğrultusunda bölüm kapsamında kent markalaşması kavramı üç tema altında toplanmıştır: (1) Kavramsal Çerçeve ve Literatür Araştırması (2) Yönetim ve Unsurları, Stratejik Kent Yönetimi, Şehir Markasının Yönetimi, (3) Şehirlerde Markalaşma ve Markalaşma Stratejileri ile ilgili bilgiler verilecektir.