AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN FİNANSAL RİSK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILIP KONUMLANDIRILMASI


Göksel A., Boztosun D.

ÜÇÜNCÜ SEKTÖR KOOPERATİFÇİLİK, vol.1, pp.77-90, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ülkelerin uluslararası işletmecilik açısından incelenmesi esnasında, bu ülkelerin uluslararası işletmeler için yatırıma uygunluğu değerlendirilirken, finansal riskleri göz önüne alınmaktadır. Ülkelerin finansal riskleri çok sayıda değişken tarafından tarif edilmekte, bu değişkenlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi, elde edilecek sonuçların hassasiyeti açısından önem kazanmaktadır. Bu çalışma, Avrupa Birliği’ne aday ülkelerin finansal risklerini 18 değişken boyutunda bir bütün olarak incelemeyi amaç edinmiştir.