The Effect of Green Value Chain Applications the Performance of Companies in Ensuring the Sustainability of Enterprises: Kayseri Province Applications


Creative Commons License

AYKAN E., AKÇADAĞ M.

Akdeniz İİBF Dergisi, vol.20, no.2, pp.201-2011, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Akdeniz İİBF Dergisi
  • Journal Indexes: International Bibliography of Social Sciences, Business Source Elite, Business Source Premier, EconLit, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.201-2011
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Green value chain practices mean that businesses create value in order to create a sustainable competitive advantage at different stages from designing their products to after-sales services. At this point, businesses need to minimize environmental pollution, protect the environment and make proactive arrangements in order to create value that has strategic importance. In this study, the relationship between green value chain applications and business performance, which is a tool based on ensuring the sustainability of enterprises, is investigated. The hypothesized relationship of the research model tested with data collected from 175 manufacturing firms by using SPSS and simple regression analysis. Green value chain applications; examined as green basic activities and green support activities, business performance is also considered as economic and socio-ecological performance in two dimensions. In this research, it was found that green value chain applications positively affect the economic and socio-ecological performance of enterprises, but the power of this effect is relatively weak. In order to provide a competitive advantage, enterprises create value at the rate they create. Green value chain applications, which are a means of creating value in enterprises, have an impact on enterprises’ performance

Yeşil değer zinciri uygulamaları işletmelerin ürünlerinin tasarımından satış sonraki hizmetlerine kadarki farklı aşamalarında sürdürülebilir rekabet üstünlüğü oluşturmak için değer yaratmasını ifade etmektedir. Bu noktada, değer yaratma stratejik bir önem taşımakla birlikte tüm faaliyetlerin odağında çevresel etkilerin ve kirliliklerin minimuma indirilmesi, çevrenin korunması ve hatta mümkünse proaktif düzenlemelerin yapılması faaliyetlerini içermektedir. Bu çalışmada işletmelerin sürdürülebilirliklerin sağlanmasını temel alan bir araç olan yeşil değer zinciri uygulamaları ve işletme performansı arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Araştırma modelinin varsayımsal ilişkisi 175 imalatçı firmadan toplanan verilerle SPSS ve basit regresyon analizi kullanılarak test edilmiştir. Yeşil değer zinciri uygulamaları; yeşil temel faaliyetler ve yeşil destek faaliyetleri olarak ele alınırken işletme performansı da ekonomik ve sosyo-ekolojik performans olarak iki boyutta ele alınmıştır. Araştırmada yeşil değer zinciri uygulamalarının işletmelerin ekonomik ve sosyo-ekolojik performansını pozitif yönlü etkilediği fakat bu etkinin gücünün nispeten zayıf olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri değer yaratabilmeleri oranında gerçekleşmektedir. İşletmelerde değer yaratmanın bir aracı olan yeşil değer zinciri uygulamaları işletme performansı üzerinde etkili olmaktadır.