Panel Quantile Regression Analysis of the Effect of Poverty Problem on Economic Growth Performance; Eastern European Countries


Öcal O., Han V.

ICE-TEA2021, Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2021, pp.1-7

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-7
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Özet: Dünya’da küresel sorunların başında gıda güvenliği, salgın hastalıklar, yoksulluk, gelir eşitsizliği, iklim değişikliği ve sağlık-eğitim harcamalarının yetersizliği sorunları yer almaktadır. Ekonomik ve temiz enerji kaynaklarına erişim, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve halkın refahının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi için çok önemlidir. Enerji yoksulluğu, bir hanenin sosyal ve maddi olarak gerekli olan bir dizi enerji kaynağından yoksun olduğu bir durum olarak tanımlanabilir. Enerji açısından fakir haneler, yüksek enerji tüketimi, verimsiz bina yapıları, düşük hane geliri ve özel enerji gereksinimleri nedeniyle temel enerji hizmetlerini yeterince kullanamamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre düşük gelirli ülkelerde temiz enerjiye erişememek ısınma ve pişirmede biokütle kullanımı, iç mekan kirliliğine ve bu da yoksul insanlarda sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Bu durum yılda tahmini 1,3 milyon insanın ölümüne neden olmaktadır. Doğu Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği için hem bir genişleme alanı hem de önemli bir pazar durumundadır. Bu çalışmada, yoksulluk, enflasyon, istihdam, eğitim ve yemek pişirmek için temiz enerjiye erişim bağımsız değişkenler olmak üzere 1997-2018 döneminde Panel Kantil metodolojisini kullanarak 15 Doğu Avrupa ülkesinde enerji yoksulluğu, ekonomik kalkınma ve yoksulluk arasındaki ilişki incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre istihdam ve enflasyon ekonomik büyüme için önemli bir etkiye sahipken yoksulluk, okullaşma oranı ve enerji yoksulluğundaki artış ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir.