SANAYİ 4.0 UYGULAMALARININ DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ SEKTÖRLER AÇISINDAN DETAYLI ANALİZİ


Creative Commons License

Davutoğlu N. A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), vol.8, no.67, pp.795-811, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 67
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26450/jshsr.2368
  • Title of Journal : INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)
  • Page Numbers: pp.795-811

Abstract

Sanayi 4.0 olarak bilinen Dördüncü Sanayi Devrimi, sanayide kullanılan makinelerin evrim geçirerek insan-makine ikileminden makine-makine ikilemine dönüşmesidir. Bu ikilemde insan unsuru sadece makineye algoritma yazan konuma düşmekte, karanlık fabrikalarda üretim süreci akıllı makineler tarafından yapılmaktadır. Sanayi 4.0 uygulaması ise evrimleşen teknolojinin kullanılmasını ifade etmektedir. Bu uygulama genellikle sanayileşmiş ülkelerde sıklıkla görülen ama gelişmekte olan ülkelerde ise yeni yeni anlam bulan uygulamalardır. Çalışma nitel araştırma yöntemi olarak bilinen literatür taraması yapılarak dünya düzeyinde kıtalar göz önüne alınarak teknolojiyi uygulayan belli ülkeler tek tek ele alınmış, sonrasında ise Türkiye’deki uygulamalar analiz edilmiştir. Bu çalışma ile Sanayi 4.0 uygulamalarının dünyada ve Türkiye’de ne derece anlaşıldığı bilgisi verilerek sektörlerin bu dönüşüme ne kadar hazır olduğu konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmıştır