Gis-Based Assessment of Liquefaction Potential For a Residential Area in Kayseri


Creative Commons License

Kaya D., Acar M. C.

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 18. Ulusal Konferansı, Kayseri, Turkey, 29 - 30 September 2022, vol.1, no.1, pp.39-48

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Doi Number: 10.5505/2022zmgm.ss-05
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.39-48
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

The importance of soil exploration for determining new settlements was better understood with the occurrence of ground-based damages due to the earthquakes in our country. Computer-aided applications have an important place in the field of geotechnical as well as in all areas of science. In particular, the opportunity to examine the data entirely in a digital environment and its convenience in the evaluation process is not to be underestimated. In this study, the industrial zone in Kayseri province was examined, and liquefaction analysis was performed on 60 drilling points and evaluated with the help of a geographic information system. The study area covers the borders of Kayseri Oymaağaç Mahallesi furniture manufacturer's industrial site. These limits have been digitized, and a database has been created in digital format using the data obtained from drilling and laboratory studies to determine the local ground conditions here. For the database, liquefaction analysis based on SPT was made, considering TBDY-2018. Maps were generated using the IDW interpolation method, one of the spatial analysis methods, in the GIS software ArcMap (V:10.4.1). As a result of the study, the land was evaluated from a geotechnical point of view, and thematic maps showing the liquefaction potential were created

Yeni yerleşimlerin belirlenmesinde zemin etüdünün önemi ülkemizde depremler nedeniyle yer kaynaklı hasarların meydana gelmesi ile daha iyi anlaşılmıştır. Bilgisayar destekli uygulamalar tüm bilim dallarında olduğu gibi geoteknik alanında da önemli bir yere sahiptir. Özellikle verilerin tamamen dijital ortamda incelenebilmesi ve değerlendirme sürecindeki uygunluğu da küçümsenmemelidir. Bu çalışmada Kayseri ili sanayi bölgesi incelenmiş ve 60 sondaj noktasında sıvılaşma analizi yapılmış ve coğrafi bilgi sistemi yardımıyla değerlendirilmiştir. Çalışma alanı Kayseri Oymaağaç Mahallesi mobilya üreticisi sanayi sitesi sınırlarını kapsamaktadır. Bu limitler sayısallaştırılarak, buradaki yerel zemin koşullarının belirlenmesi için sondaj ve laboratuvar çalışmalarından elde edilen veriler kullanılarak sayısal formatta bir veri tabanı oluşturulmuştur. Veritabanı için TBDY-2018 dikkate alınarak SPT bazında sıvılaşma analizi yapılmıştır. Haritalar, CBS yazılımı ArcMap'te (V:10.4.1) konumsal analiz yöntemlerinden IDW enterpolasyon yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda arazi jeoteknik açıdan değerlendirilmiş ve sıvılaşma potansiyelini gösteren tematik haritalar oluşturulmuştur.