KAHRAMANMARAŞ İli Türkoğlu İlçesi 0 Ada 3826 Parsel A-Blok Deprem TEKNİK RAPORU


Creative Commons License

Acar M. C., Çelik A. İ.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, pp.4, Kahramanmaraş, 2023

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2023
  • City: Kahramanmaraş
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Yapıda yapılan gözlemsel inceleme sonucunda;

b)Yapıda, taşıyıcı sisteminin deprem güvenliği açısından tehlike arz etmeyen nitelikte sadece

muhtelif duvarlarda hasar bulunmaktadır. Ekte bulunan çizelgedeki belirtilen yapı elemanlarının

eleman bazında onarım yapılması takiben, yapıda ruhsat ve ekleri ile mevzuata aykırı bir durumu

olmaması kaydı ile yapının inşaasına devam edilebilir. (Bu durumda heyet tarafından her eleman

için önerilen onarım teknikleri mutlaka belirtilecektir)

Görüş ve kanaatine varılmıştır.

ÖNERİLER:

Binanın muhtelif yerlerinde hasarlı taşıyıcı olmayan elemanlar (duvar, sıva, kaplama vb.) yeniden

yapılmalıdır.