SAĞLIK HARCAMALARININ FİNANSMANINDA TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASININ ROLÜ


Boztosun D., Değirmencioğlu P. T., Üstün Ö.

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.30-34

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30-34
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Sağlık sigortaları konusunda birçok çalışma yapılmakla birlikte tamamlayıcı sağlık sigortası

konusunda yapılan araştırma sayısı oldukça azdır. Literatürde tamamlayıcı sağlık sigortaları

konusunda yapılan tez sayısı sadece 11 adettir (Yüksek Öğretim Kurumu Tez Merkezi, 2021) .

Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrası her geçen gün genel sağlık sigortası kapsamı

iyileştirilip genişletilmektedir. Bu yönüyle araştırmanın, ulusal ve uluslararası literatüre

güncel kaynak niteliğinde katkı sağlaması beklenmektedir. Bir ülkenin ekonomik olarak

büyümesi ve sürdürülebilir kalkınmasını gerçekleştirmesi için, sağlıklı bir toplumun

kurulması gerekmektedir. Toplumun tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek sağlık hizmetleri

sunularak, sağlıklı bir toplumun varlığını gerçekleştirilebilmektedir. Sağlık harcamaları,

sağlık hizmetlerin sağlanması ve sunulması amacıyla yapılan harcamalar olarak

tanımlanmaktadır.

Sağlık harcamalarının finansmanında özel sağlık sigortasının bir çeşidi olan tamamlayıcı

sağlık sigortaları konusunda yapılan çalışmalar oldukça az sayıdadır ve birçoğu rastgele

belirlenen örneklemler üzerinde yürütülmüştür. Tamamlayıcı sağlık sigortası ürününün

bilinirliği ve sahipliğini artırma konusunda araştırma sonuçlarının; sigorta şirketlerine, ilgili

sigorta ile ilgili çalışmalarını geliştirerek iyileştirmeler yapması konusunda yol gösterici

nitelikte olması öngörülmektedir. Bu amaç doğrultusunda, Kayseri ilinde bulunan 406

üniversite çalışanına; demografik özelliklerin yanında, tamamlayıcı sağlık sigortası

hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmeye yönelik online bir anket uygulanmıştır.

Araştırma ile tamamlayıcı sağlık sigortasına ilişkin görüş ve beklenti düzeyleri ile demografik

değişkenler, tercih edilen sağlık kurumlarına ve yıllık sağlık harcamalarına ilişkin değişkenler incelenmiştir.