The Effect of Capital Structure and Cash Flow Components on Brand Value


Kurt Y., Özdemir Süzer Ö.

İşletme, vol.4, no.2, pp.339-352, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.57116/isletme.1349206
  • Journal Name: İşletme
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.339-352
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

This study tested the effect of capital structure and cash flow components on the brand values of the enterprises. In this study, data related to the cash flow statements and financial statements of the companies for the years 2012 and 2021 reported at the end of the period is used. Brand values calculated by “Brand Finance” are used to determine the brand value of businesses. In determining the capital structure, long-term liabilities/total assets and total liabilities/total assets ratios are calculated. In this sense, the components of “cash flows from main activities”, “cash flows from investment activities” and “cash flows from financing activities” obtained from the cash flow statements are used. According to the results obtained from the panel data analysis method, which allows the analysis of time and section data together in the study, it is determined that the capital structure of the enterprises has no effect on the brand values of the enterprises included in the analysis. Considering the effect of cash flow components on brand value, there is a significant result between cash flows from main activities and cash flows from financing activities, but no significant result is found between cash flows from investment activities.

Bu çalışmada işletmelerin marka değerleri üzerinde sermaye yapısı ve nakit akış bileşenlerinin etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 2012 ve 2021 yıllarına ilişkin işletmelerin dönem sonlarında raporladıkları nakit akış tablosu ve finansal durum tablolarına ait veriler kullanılmıştır. İşletmelerin marka değerinin belirlenmesinde “Brand Finance” tarafından hesaplanan marka değerleri kullanılmıştır. Sermaye yapısının belirlenmesinde uzun vadeli yabancı kaynaklar/toplam aktifler ve toplam borçlar/toplam aktifler oranlarından faydalanılmıştır Çalışmada nakit akış tablolarından elde edilen “esas faaliyetlerden elde edilen nakit akışları”, “yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları” ve “finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları” bileşenleri kullanılmıştır. Çalışmada zaman ve kesit verilerinin bir arada analiz edilmesine imkan sağlayan panel veri analizi yönteminden elde edilen sonuçlara göre analize dahil edilen işletmelerin marka değerleri üzerinde işletmelerin sermaye yapısının bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Marka değeri üzerinde nakit akış bileşenlerinin etkisine bakıldığında ise esas faaliyetlerden sağlanan nakit akışları ile finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları arasında anlamlı bir sonuç bulunurken, yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları arasında anlamlı bir sonuç bulunamamıştır.