Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama


Creative Commons License

Aslantaş V., Kurban R.

3. Uluslararasi Katilimli Bilgi Guvenligi ve Kriptoloji Konferansi, ISCTURKEY 2008, Ankara, Türkiye, 25 Aralık 2008, ss.178-182

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.178-182

Özet

Gelien teknolojiyle beraber saysal bilginin güvenligi oldukça önem kazanmtr. Görüntü damgalama, sahiplik ve telif haklarnn korunmas gibi pek çok alanda kullanlan bir tekniktir. Bu çalmada, Genetik algoritma kullanarak dalgack domeninde görüntü kaynatrma tabanl bir görünür damgalama yöntemi önerilmitir. Farkl barndrc resim ve damga üzerinde gerçekletirilen simülasyonlarda önerilen yöntemin hem saysal hem de görsel olarak iyi sonuçlar verdigi görülmütür

Due to the developments in technology, security of the digital data is becoming more important. Image watermarking techniques can be used for ownership claim and copyright protection. In this paper, an image fusion based visible watermarking method using Genetic algorithm in wavelet domain is proposed. In the simulations which were realized on different host and watermark images, the numerical and visual results of the proposed method are satisfactory.