Ali Nihânî Yozgadî'nin Menâkıb-ı Murtazaviyye Adlı Eserinde Hz. Ali Hakkında Rivâyet Edilen Bazı Hadisler ve Bu Hadislerin İşlenişi


Yıldırım İ.

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.77-90, 2013 (Peer-Reviewed Journal)