Covid-19 Kontrol Algısının İş Bulma Umuduna Etkisi: Lisansüstü Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma


Creative Commons License

Elden B.

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, DOÇ. DR. MUSTAFA METE, Editor, gece yayınevi, Ankara, pp.405-412, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: gece yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.405-412
  • Editors: DOÇ. DR. MUSTAFA METE, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

İş umudu kavramının iki boyutu bulunmaktadır. Bunlar; psikolojik güçlendirme ve amaç yönelimli yoldur. Psikolojik güçlendirme, kişinin öz yeterlilik ve özsaygı açısından becerilerine olan inancını ifade etmektedir. Amaç yönelimli yol ise, bireyin hedeflerine ulaşabilmesi için sahip olduğu imkanlarıdır (Akın vd., 2013). Bu amaç çerçevesinde araştırmada öncelikle, kontrol algısı, ve iş bulma umudu kavramları incelenmiş olup, Covid-19 salgını hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir. Çalışma Covid-19 Kontrol Algısının İş Bulma Umuduna Etkisinin ölçülmesine dair bilgi vermeyi amaçlamaktadır.