Kayseri İlinde seçilmiş Kentsel bir bölgede kadınların olumlu sağlık davranışları


Creative Commons License

Sönmezer Öcal H., Çetinkaya F., Naçar M.

TAF PREVENTIVE MEDICINE BULLETIN, vol.11, no.5, pp.521-528, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZET AMAÇ: Bu çalışmada, aile sağlığı açısından önemli rol üstlenen kadınların olumlu sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM: Kayseri ilinde kentsel alanda 18-64 yaş arası 421 kadına bazı olumlu sağlık alışkanlıkları ile ilgili doru formu uygulanmıştır. BULGULAR: Araştırma grubunun yaş ortalaması 36,2±11,1 olup %57,1’i ev hanımı, %74,3’ü evli ve %62,7’si lise ve üzeri eğitim düzeyine sahiptir. Sağlıkla ilgili konularda sağlık personelinden bilgi alma oranı %9,7 olup bilgi kaynağı olarak daha çok medya (%31,1) belirtilmiştir. Sigara içmeyenlerin oranı %67,0’dır. Araştırma grubunun %44,4’ü normal kilolu olup %66,3’ü her zaman düzenli kahvaltı yaptıklarını ifade etmişlerdir. Kadınların %32,3’ü yiyeceklerde tuz, %18,8’i şeker kısıtlamasına, %20,4’ü yemekten hemen sonra çay içmemeye ve %32,1’i yemeklerde katı yağ kullanmamaya her zaman dikkat ettiklerini ifade etmişlerdir. Kadınların %16,2’si düzenli olarak, %54’0’ı bazen kendi kendine meme muayenesini yaptıklarını, %41,6’sı klinik meme muayenesi yaptırdığını ifade etmişlerdir. Mamografi çektirme oranı 40 yaş üstü kadınlarda %78,0’dır. SONUÇ: Kadınların yaşam biçimleri ile ilgili olumlu sağlık davranışları konusundaki farkındalıkları ve uygulamaları yetersiz bulunmuştur. Kadınlara sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazandırmada sağlık profesyonellerine önemli görevler düşmektedir.