Crop Rotation in Kayseri


Creative Commons License

Bulut S.

11. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Muş, Turkey, 3 - 05 March 2023, pp.1045-1062

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1045-1062
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

The share of agricultural products in the planting pattern is determined by the economic value of the product and the cost of production. Crop rotation is a necessary application to maintain soil fertility. Crop rotation is applied in order to minimize income losses that may be caused by adverse weather conditions and low base crop prices. A well-defined plant rotation system with different plants may improve the resistance against pests and diseases, ant it may ease the control of weeds, decrease the risks of yield and price fluctuations, reduce the risk of erosion, increase the nutrient content of soils and allows more proper machinery and labor use for producers and better use of fertilizers. In this research, the benefits of the crop rotation, the priority issues in the dissemination of the rotation, the issues to be considered while applying the rotation, the characteristics that should be known in the plants that will enter the rotation, the effect of the pre-plant on the yield and quality, the difficulties to be encountered while applying the rotation, crop pattern, applicable crop rotation systems and the current situation in Kayseri will be discussed.

Tarımsal ürünlerin ekim deseni içerisindeki payını yetiştirilen ürünün ekonomik değeri ve üretim maliyeti belirlemektedir. Toprak verimliliğinin korunması için ekim nöbeti uygulanması bir zorunluluktur. Hava koşullarının neden olabileceği verim kayıpları ve taban fiyatlarda ortaya çıkabilecek gelir kaybını en aza indirmek için ekim nöbeti uygulanmaktadır. Farklı özelliklere sahip bitkilerin dahil olduğu ve iyi planlanmış ekim nöbeti sistemlerinde hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolü kolaylaşmakta, verim ve fiyat dalgalanmalarından doğacak riskler azalmakta işletmenin makine ve iş gücü yıl içerisinde daha düzenli kullanılmakta, erozyon azalmakta, toprağın azot ve organik madde içeriği artmakta, topraktaki besin maddeleri ve uygulanan gübreler daha etkin bir şekilde değerlendirilmektedir. Bu araştırmada ekim nöbetinin ne olduğu, ekim nöbetinin faydaları, ekim nöbetinin yaygınlaştırılmasında öncelikli konular, ekim nöbeti uygularken dikkat edilmesi gereken konular, ekim nöbetine girecek bitkilerde bilinmesi gereken özellikler, ön bitkinin verim ve kaliteye etkisi, ekim nöbeti uygularken karşılaşılacak zorluklara değinilerek Kayseri’de mevcut ürün deseni ve uygulanabilecek ekim nöbeti sistemlerine değinilecektir.