Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerinde Ethos Vurgusu


Köker S.

Kabulünün 100. Yılında İstiklal Marşı Ve Mehmet Akif Sempozyumu, Kilis, Turkey, 30 September 2021, pp.72-74

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kilis
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.72-74
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Ethos, bir hitabet sanatı olan retoriğin kullandığı inandırma/ikna yollarından biridir. Konuşmacının konuşmasını etkili kılmak amacıyla kullandığı bu yöntemde öne çıkan ana özellik konuşmacının karakteridir. Dinleyicinin onayını almak için konuşan kişi, ethosuna bağlı olarak konuşmasına ben’ini yansıtır. Konuşan kişinin güvenilir bir kimse olması ve bunun dinleyiciler tarafından bilinmesi konuşmanın inandırıcılığına önemli bir katkı sağlar.

Türk edebiyatında ethos ağırlıklı şiirin önemli bir temsilcisi olan Mehmet Akif Ersoy, dürüst, vefalı, mert, hakkaniyet sahibi kişiliği ile halk nezdinde daima güvenilir bir mizacın adamı olarak kabul edilmiştir. Karakter anlamına gelen ethos, Mehmet Akif’in sadece şahsında değil aynı zamanda şiirlerinde de yansımasını bulmuştur. Modern Türk şiirine varan yolun ethos çizgisinde yer alan Mehmet Akif, kaynağını milletin dinamizminden alan şiirleriyle temelde insanı yoğurmayı gözetmiş; bu şiirin ortaya çıkmasında etkili olan varoluşsal ve tepkisel unsurları coşkun, sarsıcı bir üslupla kaleme almıştır. Bu çalışmanın amacı, ethos çizgisinde seyreden şiirlerin genel özelliklerini ortaya koymak ve bu özellikler çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerindeki ethos vurgusunu belirlemektir.