Duygusal emek ile iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin aracılık rolü: Bir alan çalışması


Biçkes D. M. , Yılmaz C., Demirtaş Ö., Uğur A.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi , vol.9, no.2, pp.97-122, 2016 (Peer-Reviewed Journal)