Sustainable Soil Productivity in Organic Farming


Creative Commons License

Bulut S.

2. Uluslararası Tarım, Gıda, Veteriner ve Eczacılık Bilimleri Kongresi, Belgrade, Serbia, 19 - 21 May 2023, pp.21-29

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Belgrade
  • Country: Serbia
  • Page Numbers: pp.21-29
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Intensive and improper agricultural practices, which arise with the concern of feeding the increasing world population, exhaust the soil, reduce its productivity, adversely affect human, animal and plant health, and as a result change ecological balance. However, nowadays, the attention given to environmental awareness and human health is increasing day by day, and agricultural systems that can be an alternative to traditional agriculture are on the agenda. Organic farming, a good alternative for sustainable use of soils, is an agricultural system that concern ecologic, economic and social sustainability and is based on soil fertility, environmental protection and food security. In organic agriculture; for a good soil and crop productivity, it is far from all activities that weaken the soil, on the contrary, measures are taken to protect the soil. For this purpose, physical and cultural measures are applied to prevent soil degradation and losses such as terracing, overturning, mulching, strip-like planting, cover crops, green manure, compost, farm manure, stubble farming, and protective tillage. In this review; applications within the scope of organic farming that will ensure to keep and increase soil fertility and the sustainable use of soils will be discussed.

Artan dünya nüfusunu besleme kaygısıyla ortaya çıkan yoğun ve yanlış tarımsal uygulamalar; toprağı yormakta, verimliliğini azaltmakta, insan, hayvan ve bitki sağlığını olumsuz etkilemekte, bunun sonucunda doğal yapının bozulmasına neden olmaktadır. Ancak günümüzde çevre bilinci ve insan sağlığına verilen önem her geçen gün artmakta, geleneksel tarıma alternatif olabilecek tarım sistemleri gündeme gelmektedir.  Toprakların sürdürülebilir kullanımı için iyi bir alternatif olan organik tarım; ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği amaçlayan, toprak verimliliğini, çevrenin korunmasını ve gıda güvenliğini esas alan bir tarım sistemidir. Organik tarımda; iyi bir toprak ve bitkisel ürün verimliliği için toprağı yıpratıcı tüm faaliyetlerden uzak durulmalı ve toprağı muhafaza edici önlemler alınmaktadır. Bu amaçla teraslama, çevirme, malçlama, şeritvari ekim, örtü bitkisi, yeşil gübre, kompost, çiftlik gübresi, anızlı tarım, koruyucu toprak işleme gibi toprak bozulması ve kayıplarını engelleyen fiziksel ve kültürel tedbirler uygulanmaktadır. Bu derlemede; toprak verimliliğinin korunmasını, geliştirilmesini ve toprakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak organik tarım kapsamındaki uygulamalar anlatılacaktır.