Sosyal Mesafe ve Sanal Marka Toplulukları


Creative Commons License

Sönmez Karapınar E.

in: Sosyal Medya Sosyolojisi, Dr. Gül Dilek Türk ve Dr. Şebnem Özdemir, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.217-239, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.217-239
  • Editors: Dr. Gül Dilek Türk ve Dr. Şebnem Özdemir, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Toplumsal gruplar “iki ya da daha fazla insanın belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya geldiği, grup üyeleri arasında belirli süreli bir etkileşimin bulunduğu yapı”lardır. Bireylerin bu gruplara katılmalarının çeşitli nedenleri vardır. Bunlar; ilişki kurma ihtiyacı, özdeşleşme/ait olma ihtiyacı, güç sağlama, sosyal kimlik edinme, statü sağlama, güvenlik sağlama ve benzeriyle birlikte olmak olarak ifade edilmektedir (Zencirkıran, 2017, s. 109-120). Pazarlama disiplini de kişilerin, grupların ve toplulukların ekonomik davranışını anlamaya çalışmakta ve böylece üretim çıktılarının ve hizmetlerinin satın alınmasını ve kullanımını etkilemektedir (Varey, 1996). Yeni sosyal dünyamız olan internet sayesinde milyarlarca birey sanal topluluklara katılmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde tüm dünyanın maruz kaldığı salgın hastalık nedeniyle zorunlu olarak korumaya çalıştığımız “fiziksel mesafe” mobil iletişim teknolojileri ve sosyal medya araçları vasıtasıyla “sosyal mesafemizi” yakınlaştırmamıza önemli bir katkı sağlamaktadır. Yeni normal olarak adlandırılan bu dönemde markalar dijital iletişim platformlarına daha fazla önem vermektedir (Li vd., 2020; Lee ve Borah, 2020).